Sådan virker bolig for 1 krone

Du får en feriebolig helt kvit og frit om 10 år, og det uden risiko, og med mulighed for at tjene lidt ekstra.

Du køber 2 lejligheder i Sea Sand Sun. Pris pr lejlighed 200.000 DKK.

Du laver en udlejningsgaranti på 6% pr år for begge lejligheder. For den ene lejlighed tegner du en værdistigningsgaranti på 7% pr år og en gensalgsgaranti.

Du låner i kreditforeningen over 10 år med løbende afdrag, 2 lån på hver 225.000, afdragsfrit.

Hele beløbet indfries efter 10 år, rente samt bidrag og administration total pr år 3,25%.


Regnestykket ser herefter således ud:

Lejeindtægt pr år 6%, indtægt over 10 år 240.000
Skat af overskud, efter sommerhusreglen
Hvor bureau udlejer, Total 15.500
Skattefordel af renteudgift, Total 20.000 5.000
Efter 10 år sælges den ene lejlighed.
Garanteret minimums salgspris 340.000
Total indtægt 585,000
Renter og afdrag, at betale over 10 år
400.000 x 3,25 x 10 år 525.000
Betaling af maintenance 48.680
Skøde og tinglysningsafgifter ved køb 10.000
Bankgebyr ved overførelse af penge 1.000
Kassemæssigt overskud 320

Plus en lejlighed helt gratis.

Samtidig er der mulighed for at værdien på den solgte ejendom er højere, og så vil kasseoverskuddet være højere.

Plus din gratis lejlighed har en værdi på forventet 340.000 eller mere, uden at du har  arbejdet en time.

Hvert år har du  haft en feriebolig gratis i 4 uger.

Dette er bedre end nogen pensionsopsparing eller anden investering, da der ingen risiko er.

Du kan selvfølgelig også vælge ikke at sælge lejligheden, Men herefter fortsætte at udleje den, og det må forventes at udlejningsindtægten vil stige betydelig, på grund af 10 års inflation. På den måde kan du efterfølgende få en løbende årlig indtægt, eller en supplerende løbende pension.

Det er muligt kun at købe en lejlighed, eller i stedet købe større lejligheder i Tropical Beach, et hus i Oasis garden & Pool Villa. Lige som vores top luxus Thai Pool Villa, også er omfattet af tilbudet.

Tilbuddet er begrænset til 2 boliger/lejligheder pr. kunde.

Har du ikke mulighed at få et tillægs lån i din ejendom, men har en opsparing på en pensionsordning, kan du lade denne udbetale, og regnestykket vil blive endnu bedre.

Ejer du en kapitalpension, er det muligt at ophæve denne til lempelig skat inden 31.12.2015, vi anbefaler man går brug af denne engangs mulighed.

På den måde opnås et bedre afkast efter skat og pengene er ikke mere bundne, du får frit rådemulighed over dine egne penge.

Vær opmærksom på at her er der ingen du skal betale til, eller som tager dine penge. Ingen gebyr til bank, Forsikringsprovisioner, eller administrations omkostninger. Nu bliver alt i din egen lomme.